Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!


Ένα σαφές θεσμικό, νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για την συνολική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης ως εκ των βασικών στοιχείων της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου, το κόστος υλοποίησης το οποίου αποτιμάται σε 94 εκατ. ευρώ παρουσιάστηκε προ ολίγου από τους υπουργούς Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη και Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο.
Ο υπουργός Ναυτιλίας, είπε ότι στόχος του εγχειρήματος θα είναι ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή της STCW, η οποία καθίσταται αναγκαία, ως προς την εφαρμογή της από τα μέσα του επόμενου χρόνου.
Ο υπουργός έκανε αναφορά σε 22 προτάσεις μέσω μακροπρόθεσμων μέτρων, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, καθώς το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του ανασυσταθέντος υπουργείου, καθώς όπως είπε ο κ. Μουσουρούλης την προηγούμενη περίοδο χάθηκε πολύτιμος χρόνος εξαιτίας του κατακερματισμού του.
Στο θεσμικό σκέλος το συμβούλιο ναυτικής εκπαίδευσης θα διευρυνθεί, ενώ διοικητικά το όλο σύστημα θα τεθεί υπό ενιαία διοίκηση με την υπηρεσία ναυτικής εκπαίδευσης, όπου θα πιστοποιηθεί και με την νέα οργανωτική δομή του υπουργείου, ενώ θα δημιουργηθεί και μια ειδική ιστοσελίδα και βέβαια υπηρεσίες e-learning.
Ο υπουργός έκανε λόγο για αξιοποίηση και πιστοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης, ενώ αναφέρθηκε και στο σκέλος τη ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης η οποία και αυτή, στα υφιστάμενα στάδια της θα τεθεί υπό έλεγχο και πιστοποίηση.
Όσον αφορά δε το θέμα του sandwich courses ο υπουργός το χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό, για την εξοικείωση των σπουδαστών ενώ αποκάλυψε ότι γίνονται προσπάθειες για να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις αναφορικά με το απαιτούμενο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι των μαθητών των Α.Ε.Ν. που λόγω και των γενικότερων εξελίξεων θα είναι αυξημένος σε αριθμό.
Ως ένα εξαιρετικό στοιχείο της όλης προσπάθειας  ο κ. Μουσουρούλης χαρακτήρισε το υπό ίδρυση γραφείο σταδιοδρομίας, στο οποίο θα απευθύνονται οι μαθητές των σχολών και το οποίο θα είναι επιφορτισμένο για την επαφή με τις εφοπλιστικές εταιρείες.
Σχετικά με την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. ο κ. Μουσουρούλης αποκάλυψε ότι θα υπάρξει ρύθμιση νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να καταστεί εφικτό σε συνταξιούχους του ΝΑΤ να μπορούν να απασχοληθούν στις Α.Ε.Ν. ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν ρυθμίσεις για το υπάρχον προσωπικό.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση των υποδομών των σχολών, ενώ τόνισε ότι εξαρχής βρέθηκε ενάντιος στη λογική της συρρίκνωσης του αριθμού τους, που είχε αρχικά συζητηθεί.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι η Ε.Ε.Ε. θα συνεισφέρει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προστεθεί σε ένα κονδύλι το οποίο έχει αρχίσει να δεσμεύεται.
Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας, αναφέρθηκε και αυτός στη σημασία και το ρόλο της ναυτικής εκπαίδευσης ενώ και αυτός έκανε λόγο στην επικουρική προσπάθεια του υπουργείου του να δεσμεύσει κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εξαγγελθέντος προγράμματος, το οποίο όπως νωρίτερα είχε πει ο κ. Μουσουρούλης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έχει συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος με αφορμή ερώτημα για την ιδιωτική ναυτική  εκπαίδευση σημείωσε ότι στόχος είναι να παρέχεται (“θεραπεύεται”) και η ναυτική εκπαίδευση από τα ΑΕΙ των οποίων ο αριθμός όπως είπε είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε σύγκριση με τον πληθυσμό της χώρας.
Ωστόσο από την πλευρά του ο κ. Μουσουρούλης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα φοβικό σύνδρομο, δεν πρέπει να υπάρχει, καθώς αν υπάρξει ανάπτυξη στο ανώτατο επίπεδο της ναυτικής εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση μεταβολής ορισμένων άρθρων του νομικού πλαισίου που προαπαιτούνται, αυτό μπορεί να λειτουργήσει επί τα βελτίω, καθώς ο ανταγωνισμός πάντα οδηγεί σε βελτίωση των παρεχόμενων σχετικών υπηρεσιών.
Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης:
1. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγράφηκαν συγκεκριμένες προτάσεις άμεσων (22) - (Συνημμένο 1), μεσοπρόθεσμων (13) και μακροπρόθεσμων (5) μέτρων για την αναβάθμιση του συστήματος.
Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή του συστήματος στις τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW η οποία ορίζει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα – επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με έναρξη εφαρμογής την 1/7/2013. Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή του Ιδρύματος Ευγενίδη, μετά από εισήγηση Επιτροπής που συγκροτήσαμε στο ΥΝΑ, ανέλαβε την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
2. Σε θεσμικό επίπεδο, αξιολογούνται οι υφιστάμενες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις που διέπουν το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, με στόχο την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις. Όσον αφορά στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.), κατεξοχήν γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου, θα αναβαθμιστεί με αντιπροσωπευτικότερη σύνθεση και ευρύτερες αρμοδιότητες. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη συνεδρίασή του (17/9), το ΣΝΕ εισηγήθηκε την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 200 επιπλέον υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
3. Σε διοικητικό επίπεδο, οι αρμοδιότητες για τη Ναυτική Εκπαίδευση τίθενται υπό ενιαία διοίκηση. Η νέα υπηρεσία ναυτικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων δράσεων, θα δημιουργήσει εργαλεία όπως: Help και Service Desk για την εξυπηρέτηση των λειτουργών και των χρηστών του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, ιστοσελίδα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πλατφόρμα για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) κλπ.
4. Σε οργανωτικό επίπεδο και για την αξιοποίηση των ευρύτερων δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων), συγκροτήθηκε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής, η οποία αναλαμβάνει τη βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Η ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ στις επόμενες ημέρες.
5. Σε επίπεδο υποστήριξης της υπηρεσίας ναυτικής εκπαίδευσης, θα προετοιμαστούν έργα Τεχνικής Βοήθειας όπως η δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Στο αντικείμενο του έργου θα περιληφθεί και ο σχεδιασμός διαδικασιών πιστοποίησης, αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και, κυρίως, κατάρτισης. Με την υλοποίηση του έργου αυτού, αναμένεται να αρθεί και η εκκρεμότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εξάσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, η οποία συνδέεται με την αξιολόγηση των Σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, την πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων, και την αναγνώριση των τίτλων που παρέχονται από φορείς Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Σε επίπεδο σχεδιασμού, συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου (Συνημμένο 2), η οποία εκτός από την παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, θα εισηγείται σχετικά με:
-τη δομή, την οργάνωση, την εποπτεία, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών των Σχολών,
-την κατάρτιση προτύπων εξοπλισμού και προδιαγραφών,
-την ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολών με το Υπουργείο
-το σχεδιασμό συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών,
-την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (ΝΕΚΕ) και των σχεδίων ΠΔ και ΥΑ για την εφαρμογή του σχετικού νόμου.
Η Ομάδα Έργου θα παρουσιάσει άμεσα αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών και χρονοδιάγραμμα εργασιών, ενώ οφείλει να περατώσει το έργο της εντός 4 μηνών.
Η Ομάδα θα υποβάλει επίσης προτάσεις βελτίωσης της τριμερούς συνεργασίας (Εργοδοσία, Ναυτεργασία, Υπουργείο) καθώς και αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος εξεύρεσης πλοίου για την πραγματοποίηση του Α και Β εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών ΑΕΝ, η έγκαιρη πραγματοποίηση του οποίου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Για την επιτυχία του θεσμού του συστήματος εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί με την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών και τη μείωση της ζήτησης εκ μέρους των εταιρειών λόγω οικονομικής κρίσης, αναζητούμε λύσεις από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας, στο οποίο θα απευθύνονται οι δόκιμοι των ΑΕΝ. Το Γραφείο και μόνο αυτό, θα έχει την αρμοδιότητα να επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος και δικτυακού τόπου, θα διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της κίνησης των σπουδαστών των ΑΕΝ.
Σημειώνεται ότι ο Νόμος ορίζει ως προϋποθέσεις για αξιόπιστη εκπαίδευση, δυο εξάμηνα εκπαιδευτικά ταξίδια για τη λήψη του πτυχίου (ως ελάχιστη προϋπόθεση ορίζεται και το τρίμηνο για το Α ταξίδι). Ειδικότερα, το Β και μη χρηματοδοτούμενο ταξίδι παρουσιάζει προβλήματα και δυσχεραίνει ή καθυστερεί την αποφοίτηση, καθόσον αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση Πτυχίου, αλλά και Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Περαιτέρω μείωση των προϋποθέσεων θα μειώσει, λειτουργικά και ουσιαστικά, την αξιοπιστία του συστήματος εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Και αυτό γιατί εάν προχωρήσει ο δόκιμος στο επόμενο εξάμηνο, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό ταξίδι, εκτός από το έλλειμμα γνώσεων που θα αντιμετωπίζει για τη συνέχιση των σπουδών του, επί πλέον, το βάρος θα μετατεθεί στο τέλος των σπουδών, όπου θα απαιτείται η συμπλήρωση 12μηνης διάρκειας εκπαιδευτικού ταξιδιού.
7. Σε επίπεδο προγραμματισμού, προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών και λοιπών υποδομών και του εκπαιδευτικού προγράμματος, η αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εργαστήρια, στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τα εποπτικά μέσα, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της EMSA. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορισθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Ομάδας Έργου καθώς και της αξιολόγησης που προαναφέρθηκε και θα ενταχθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Πολυετές Πρόγραμμα Αναβάθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις), το Υπουργείο προωθεί την αποτύπωση τοπογραφικών σχεδίων, καθώς και τις διαδικασίες νομιμοποίησής τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Ήδη ψηφίστηκε ρύθμιση1 για τη νομιμοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της ΑΕΝ Μακεδονίας, γεγονός που θα επιτρέψει την άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς και την εκτέλεση επισκευαστικών έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση (Αμερικανικός Νηογνώμων) (συνημμένο 3).
Σημειώνεται τέλος, ότι εκτεταμένη παρέμβαση αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής του ΚΕΣΕΝ ύψους 900.000 ευρώ, ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
8. Σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, προτεραιότητα αποτελεί η εναρμόνισή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά και η ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης στα ναυτικά μαθήματα, η βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας, κλπ
9. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προβλήματα αφορούν περισσότερο στην ενημέρωσή του για τη σύγχρονη ναυτική τεχνολογία αλλά και στην έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας στη θάλασσα, ενώ υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, λόγω έλλειψης προσοντολογίου αλλά και κινήτρων.
Παράλληλα, απουσιάζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτών καθώς και η δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους. Παρά τα προβλήματα αυτά που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μεσοπρόθεσμα, έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα όπως:
-η νομοθετική ρύθμιση που ήδη ψηφίστηκε, με την οποία οι συνταξιούχοι ΝΑΤ2 εκπαιδευτές ναυτικών μαθημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, εξαιρούνται μέχρι την 31-12-2014 από το ν. 3863/2010 (οι περιορισμοί και οι μειώσεις των συντάξεών τους είχαν ως αποτέλεσμα να μην προσέρχονται και οι θέσεις στις Σχολές να παραμένουν κενές) (συνημμένο 3),
-η τροπολογία που προωθούμε για τη βελτίωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των με τριετή θητεία επίκουρων καθηγητών εφαρμογών ΑΕΝ (τροποποίηση του Ν.3450/2006) (Συνημμένο 4) και
-η προκήρυξη 202 θέσεων ωρομισθίων καθηγητών ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (μειωμένες κατά 10%)
10. Σε επίπεδο σχεδιασμού και χρηματοδότησης, εκτός από τις ήδη δεσμευμένες πιστώσεις ύψους 14 εκατ. Ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Υπουργείο Παιδείας, σχεδιάζουμε από κοινού ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών προκειμένου η ναυτική εκπαίδευση να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί αφενός, η αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για το ναυτικό επάγγελμα και αφετέρου, οι πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης STCW.

Πηγή: theseanation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου