Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ!

 Ανοικτό αφήνει ο αντιπρόεδρος και επίτροπος μεταφορών, Siim Kalas, το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει από το 2013 μέτρα με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία σε διεθνές επίπεδο, μέχρι το τέλος του 2011.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή ο ευρωπαίος επίτροπος αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά μία διεθνή λύση στο θέμα αυτό και εργάζεται σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για την επίτευξη μιας τέτοιας λύσης.

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσφατη συμφωνία, τον Ιούλιο του 2011, σε επίπεδο ΙΜΟ για τη λήψη τεχνικών μέτρων που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων, την οποία χαρακτήρισε σαν το πρώτο δεσμευτικό μέτρο σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των αερίων ρύπων από τα πλοία.

Ωστόσο προσθέτει ο κ. Κallas με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του παγκοσμίου εμπορίου και την αύξηση των αερίων ρύπων από τα πλοία με ρυθμούς υψηλότερους από τα αναμενόμενα οφέλη αυτής της συμφωνίας, τα επιπλέον μέτρα κρίνονται ως απαραίτητα για τη μείωση των εκπομπών του κλάδου.
Με βάση του στόχους της Κοινότητας για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050 όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να μειώσουν τους ρύπους. Επιπλέον, συνεχίζει, η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας κατά 40% μέχρι το 2050.
Ακόμη κατέληξε ο κ. Kallas, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει πως ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών θα συμπεριληφθεί στους στόχους και στις δεσμεύσεις της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών και τέτοια μέτρα θα υλοποιηθούν από το 2013 εφόσον μέχρι το τέλος του 2011 δεν υπάρξει διεθνής λύση για το θέμα.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αναφέρει ακόμη ότι τα μέτρα μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τη ναυτιλία μπορεί να συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας, αλλά το κόστος αυτό εν μέρει, θα αντισταθμιστεί από την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Επικαλείται, προς τούτο, μελέτες του ΙΜΟ, ενώ σημειώνει ότι πριν τη λήψη των μέτρων θα υπάρξει αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών και μελέτη των επιπτώσεων μέσω μελετών που έχουν ανατεθεί και σε διάλογο με τους ενδιαφερομένους.

Στην ερώτηση του ο βρετανός ευρωβουλευτής John Bufton επικαλέσθηκε τη συνάντηση του κ. Kallas και της αρμόδιας για το κλίμα Επίτροπου Connie Hedegaard με εκπροσώπους του τομέα της ναυτιλίας, των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου τον προηγούμενο Ιούνιο στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Ο ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί αν η επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών θα μπορούσαν να θεωρηθούν επί του παρόντος περιττή επιβάρυνση για το ναυτιλιακό κλάδο εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και εάν υπάρχουν τυχόν σχέδια για αναστολή της εφαρμογής των περιορισμών λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας.

Αντιδρά η ναυτιλία
Η τυχόν λήψη μονομερών μέτρων από την Ε.Ε. από το 2013 βρίσκει αντίθετη τη διεθνή και ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει ζητήσει την επανεξέταση της προειδοποίησης ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία στον ΙΜΟ μέχρι την 31.12.2011 οι διεθνείς εκπομπές θα περιληφθούν στις δεσμεύσεις της ΕΕ. Τούτο ισχύει περισσότερο, τονίζει η ΕΕΕ υπό το πρίσμα της μελέτης του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ε.Ε. με τίτλο «Θεσμοθέτηση των Ατμοσφαιρικών Εκπομπών από Πλοία» (Νοέμβριος 2010) η οποία επισημαίνει τεχνικά και νομικά εμπόδια, δηλαδή, ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων μεταφορών δεν προσφέρονται για την ένταξή τους σε σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS).
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναφέρεται σε μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία αναφέρεται ουσιαστικά στην ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας ρύπων.


Διαμαρτυρία
Η ΕΕΕ τονίζει ότι ενδεχόμενη απόφαση της Ε.Ε. να επιβάλει ένα τέλος σε πλοία εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας της με την οποία θα απαιτεί από αυτά να παραδίδουν δικαιώματα σε λιμάνια εισόδου στην Ε.Ε., όχι μόνο για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλοία αλλά λόγω των εκπομπών τους εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ε.Ε. θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης περί του Δικαίου της Θαλάσσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου