Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!!


● Η εγγραφή στο Δ' εξάμηνο θα επιτρέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 7μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.

● Η εναπομείνουσα θαλάσσια υπηρεσία (μέχρι το 12μηνο) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 6 έτη από την εγγραφή του σπουδαστή στις ΑΕΝ.
(Δηλαδή επεκτείνεται από 2 σε 3 έτη ο χρόνος για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών).

● Με κανονιστική διάτα

ξη προωθείται η εγγραφή των σπουδαστών που δεν πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία στο επόμενο εξάμηνο.

● Η Ένωση Εφοπλιστών και η ΠΝΟ συμφώνησαν να είναι υποχρεωτική η πρόσληψη τουλάχιστον ενός σπουδαστή ανά πλοίο ανεξαρτήτως σημαίας που
διαχειρίζεται στην Ελλάδα εταιρεία βάση του νόμου 89/67.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου